Kodeks branżowy dostosowujący do RODO – czy trzeba go stosować?

25 maja 2018 r. wchodzi w życie “RODO”. Z tego względu wielu Klientów z sektora ochrony zdrowia zwraca się do nas z pytaniem co z kodeksami branżowymi. W tym, czy znowu konieczna będzie poprawa dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Nie trzeba dostosować dokumentacji w szpitalu do kodeksu postępowania mającego pomóc we właściwym stosowaniu przepisów RODO (dalej: „kodeks medyczny”). Rekomendujemy jednak dobrowolne przyjęcie zapisów z tego dokumentu, po jego zatwierdzeniu.

Kodeksy branżowe, w tym medyczny nie będą miały rangi przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których trzeba się bezwzględnie stosować. Jednak ze spełnieniem wytycznych z tych dokumentów (tzw. soft law) będzie się wiązał szereg korzyści takich jak wykazanie, że placówka przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

Całość artykułu dostępna na stronie: www.prawo-medyczne.info


Autorzy: Natalia Dyda – aplikant radcowski, Sławomir Molęda – partner

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com