Naruszenie dóbr osobistych i danych osobowych w Internecie. Jak je rozróżnić?

Zdarza, że lekarze stają się ofiarami pomówień na internetowych forach czy nawet portalach porównujących ich usługi. Spotkaliśmy się z licznymi pytaniami i tezami dotyczącymi zagadnienia dóbr osobistych oraz danych osobowych. Czy RODO coś zmienia?

RODO nie zmienia przesłanek prawnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych lub pomówienia czy zniesławienia. Zarówno w procesie cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jak i postępowaniu karnym nadal będzie trzeba wykazać bezprawność działań obiektywnie godzących w dobre imię lekarza.

Należy rozgraniczyć naruszenie dóbr osobistych, do dobrego imienia czy wizerunku, od naruszenia ochrony danych osobowych. Do zakłócenia tych pierwszych może dojść wskutek rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o lekarzu przez użytkownika forum, zaś drugich poprzez niezapewnienie odpowiednich zabezpieczeń technicznych lub organizacyjnych przez jego administratora, m.in. poprzez „wyciek” danych czy nierozpatrzenie sprzeciwu osoby, której dane są przetwarzane.

Całość artykułu dostępna na stronie: www.prawo-medyczne.info


Autorzy: Natalia Dyda – aplikant radcowski, Sławomir Molęda – partner

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


Żródło zdjęcia: www.pixabay.com